किराया मिजाउर रहमान (4 घण्टा)

$100.00

द्रुत चेकआउट १

विवरण

नाम: मो: मिजानुर रहमान

प्रति घण्टा दर: 25 $

ठेगाना: माझिरा बाईपास, सजहानपुर, B0gura

फोन नम्बर: + 8801723283638

ईमेल ठेगाना: mijan@latestdat database.com

शिक्षा: कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा।

अनुभव: टोली प्रबन्धन, परियोजना व्यवस्थापन, ईमेल सूची, फोन सूची, ईमेल निर्माण निर्माण, नेतृत्व उत्पादन, बिक्री लीडहरू, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग प्रबन्धक, ईमेल मार्केटिंग परामर्शदाता।