യുഎസ്എ ഇമെയിൽ പട്ടിക


അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത എല്ലാ യുഎസ്എ ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റും അടുത്തിടെ ചേർത്ത മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റും. ഏറ്റവും പുതിയ ഓൺലൈൻ മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ്. ഏറെക്കുറെ തയ്യാറായ രാജ്യ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളതും അടുത്തിടെ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തതുമായ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യു‌എസ്‌എ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ലാതെ ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം നേടാനാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയും.

ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓൺലൈൻ മെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയായി മാറിയ ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് - ഇപ്പോൾ യു‌എസ്‌എയിൽ നിന്നുള്ള ഉപഭോക്തൃ (B2C), റെസിഡൻഷ്യൽ, ബിസിനസ് (B2B) ഡാറ്റാബേസ് ലിസ്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസിന് യുഎസ്എ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസും യുഎസ്എ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസും ഉണ്ട്.

യു‌എസ്‌എ ബിസിനസ്സ് ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ യു‌എസ്‌എ മെയിലിംഗ് പട്ടിക നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും ലാഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു യു‌എസ്‌എ മെയിലിംഗ് പട്ടിക നിർമ്മിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും ഞങ്ങൾ‌ ലാഭിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കൂടുതൽ‌ സമയം എടുക്കും. 90% കൃത്യമായ ഡാറ്റയുള്ള ഒരു യു‌എസ്‌എ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസും ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റ് ബിൽഡർ ടീം നൽകുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റ് ബിസിനസ്സ് ഞങ്ങളോട് പറയുക. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഡാറ്റയുണ്ട്.

യു‌എസ്‌എയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പന ലീഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പന ലീഡ് ഞങ്ങളുടെ ടീം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ് വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുക, തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടീം നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത വിൽപ്പന ലീഡ് നിർമ്മിക്കും. ഇപ്പോൾ മെയിലിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഓൺലൈനിൽ പ്രമോട്ടുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമാണ്, എന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ കാമ്പെയ്ൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് നേടേണ്ടതുണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും.

യുഎസ്എ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

യുഎസ്എ ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

ഒന്നാമതായി യു‌എസ്‌എ ബിസിനസ്സ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് എല്ലാ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രാദേശിക ബിസിനസ്സ് വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തിടെ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഉപഭോക്തൃ മെയിലിംഗ് പട്ടിക ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ഞങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സ് ഡാറ്റയുണ്ട്. യു‌എസ്‌എയിൽ നിന്നുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റയും ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പ്രമോഷനായി എവിടെനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമെയിൽ പട്ടിക ഉപയോഗിക്കാം.

യു‌എസ്‌എയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 4 ദശലക്ഷം b2b റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 ദശലക്ഷം ഇമെയിൽ ഐഡിയും ലഭിക്കും. 4 ദശലക്ഷം ബിസിനസ്സ് പേരും വിലാസവും വെബ്‌സൈറ്റും ഫാക്സ് നമ്പറും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പേരും ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ യു‌എസ്‌എയിൽ നിങ്ങളുടെ കാമ്പെയ്‌നുകൾ ആരംഭിക്കുക. യു‌എസ്‌എ ബിസിനസ്സ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസിനായുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങൾക്കും മുകളിൽ.

റെക്കോർഡുകളുടെ തുക: 11 മില്ല്യൻ

(അതിനാൽ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളിലും ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു!)

ലിസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുക:

* പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം

* ബന്ധപ്പെടേണ്ട പേര്

* ബിസിനസ്സ് പേര്

* വിലാസം

* നഗരം

*സിപ്പ് കോഡ്

*സംസ്ഥാനം

* ഈ - മെയില് വിലാസം

* ഫോൺ നമ്പർ

* ഫാക്സ് നമ്പർ

* വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം

ഫയൽ തരം: Excel, CSV

അടുത്തിടെ അപ്ഡേറ്റുചെയ്തു

ആകെ ചെലവ്: $ 350

(ഒറ്റത്തവണ ഫീസ്)

ഡെലിവറി: തൽക്ഷണം ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.

യുഎസ്എ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

ഓൺ‌ലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയും ഓൺ‌ലൈനിൽ നിന്ന് സേവനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യു‌എസ്‌എ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ യു‌എസ്‌എ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. യു‌എസ്‌എ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ROI നൽകും (നിക്ഷേപത്തിന്റെ വരുമാനം). യു‌എസ്‌എ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളോ സേവനമോ വിൽക്കാൻ യു‌എസ്‌എ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് സഹായിക്കും.
യു‌എസ്‌എ ഉപഭോക്തൃ മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റുകളിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളും വ്യക്തിഗത വിലാസവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യു‌എസ്‌എയുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഓപ്റ്റ്-ഇൻ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു, 2019- ൽ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുക. ഐ‌എസ്‌പി പരാതിയ്‌ക്കെതിരെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിഗത ഐപി വിലാസങ്ങളും യു‌എസ്‌എ ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് യു‌എസ്‌എയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമെയിൽ പട്ടിക ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയവും പണവും ലാഭിക്കും. കൂടാതെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപഭോക്തൃ പട്ടിക നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. യു‌എസ്‌എ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസിനായുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങൾക്കും മുകളിൽ.

യുഎസ്എ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

റെക്കോർഡുകളുടെ തുക: 11 മില്ല്യൻ

(അതിനാൽ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളിലും ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു!)

ലിസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുക:

* പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം

* ബന്ധപ്പെടേണ്ട പേര്

* വയസ്സ്

* വിലാസം

* ഈ - മെയില് വിലാസം

* IP വിലാസം

* ഫോൺ നമ്പർ

ഫയൽ തരം: Excel, CSV

അടുത്തിടെ അപ്ഡേറ്റുചെയ്തു

ആകെ ചെലവ്: $ 350

(ഒറ്റത്തവണ ഫീസ്)

ഡെലിവറി: തൽക്ഷണം ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.