ഇറ്റലി ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്


ഇറ്റലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇറ്റലി ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി നല്ല ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ലഭിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും ടാർഗെറ്റുചെയ്‌തതുമായ ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റുകൾ നേടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഞങ്ങളുടെ ഇറ്റലി ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇറ്റാലിയൻ ബിസിനസ്സിലേക്കോ ഉപഭോക്തൃ വ്യക്തിയിലേക്കോ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇറ്റലി ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകളിൽ ഈ ഇറ്റലി ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കാം.

ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇറ്റാലിയൻ ബിസിനസ്സ്, ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ശേഖരിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വിപണന മേഖലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. ഈ കമ്പനിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. ഈ കമ്പനിക്ക് വിപുലമായ ഡാറ്റയുടെ ഒരു സംഘടിത പട്ടികയുണ്ട്; നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല സ്ഥലമാണ് യൂറോപ്പ്. അതിനാൽ യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റലി മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി.

ഇറ്റലി ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

ഇറ്റലി ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

ഇറ്റലി ബിസിനസ്സ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ സജീവമായ ഇറ്റലി ബിസിനസ്സ് കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ ഇമെയിൽ പട്ടിക വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 10,000,00 ഇറ്റലി ബിസിനസ്സ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗിനും കോൾഡ് കോളിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകൾക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇറ്റലി ബിസിനസ്സ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഇറ്റലി ബിസിനസ്സ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് വിശദാംശങ്ങൾ.

റെക്കോർഡുകളുടെ തുക : 860,000

(അതിനാൽ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളിലും ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു!)

ലിസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുക:

* പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം

* പേരിന്റെ അവസാന ഭാഗം

* വയസ്സ്

* വിലാസം

* ഈ - മെയില് വിലാസം

ഫയൽ തരം: Excel, CSV

അവസാന അപ്‌ഡേറ്റ്: 2019

ആകെ ചെലവ്: $ 350

(ഒറ്റത്തവണ ഫീസ്)

ഡെലിവറി: തൽക്ഷണം ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.

ഇറ്റാലിയൻ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

ഇറ്റാലിയൻ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

ഇറ്റാലിയൻ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ എല്ലാ ഇറ്റലി ആളുകളുടെയും സ്വകാര്യ കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഇറ്റാലിയൻ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലെത്തും. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിർദ്ദിഷ്ട ഇറ്റലി ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ് നിർമ്മിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇറ്റലിയിലെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ കാമ്പെയ്‌നുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

റെക്കോർഡുകളുടെ തുക: 30,000,00

(അതിനാൽ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളിലും ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു!)

ലിസ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുക:

* പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗം

* ബന്ധപ്പെടേണ്ട പേര്

* വയസ്സ്

* വിലാസം

* ഈ - മെയില് വിലാസം

* Ip വിലാസം

* ഫോൺ നമ്പർ

ഫയൽ തരം: Excel, CSV

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 2019

ആകെ ചെലവ്: $ 350

(ഒറ്റത്തവണ ഫീസ്)

ഡെലിവറി: തൽക്ഷണം ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.

ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്

ബന്ധപ്പെട്ട ലീഡുകൾ