Ангажирајте Изградба на член на тимот на е-пошта

$200.00

Опис

Ангажирајте Изградба на член на тимот на е-пошта

тука ангажирате лице од нашиот тим за изготвување списоци со е-пошта.

Ако ангажирате едно лице, тој ќе работи за вас неделно 40 часа. Тој ќе работи под услов за вашата листа.

Треба да плаќате за едно лице 40 часа како 5 $ на час.