ຈ້າງ Sajahan Alid (5 ຊົ່ວໂມງ)

$125.00

ລາຍລະອຽດ

ຊື່: Md: Sajahan Alid

ຫົວຂໍ້: ຜູ້ຈັດການ Generation Generation

ອັດຕາຊົ່ວໂມງ: 25 $

ທີ່ຢູ່: Majhira bypass, sajahanpur, B0gura

ເບີໂທລະສັບ: + 8801723283638

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: saju@latestdatabase.com

ການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ.

ປະສົບການ: ການບໍລິຫານທີມ, ການບໍລິຫານໂຄງການ, ການສ້າງຜູ້ ນຳ, ສ້າງລາຍຊື່ອີເມວ, ການສ້າງຜູ້ ນຳ ທີ່ຖືກເປົ້າ ໝາຍ, ຜູ້ ນຳ ທາງການຂາຍ, ການຕະຫລາດທາງອີເມວ, ຜູ້ຈັດການດ້ານການຕະຫລາດທາງອີເມວ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການຕະຫລາດທາງອີເມວ.