Պայմաններ եւ պայմաններ


ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՒ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Ընդհանուր դրույթներ եւ պայմաններ
Օգտագործելով latestdatabase.com տվյալների եւ ծառայություններից

Այս ընդհանուր պայմանները հանդիսանում են այն պայմանագրի մի մասը, որին նրանք կցվում են («Համաձայնագիր») եւ կիրառվում են ցանկացած օգտագործման համար
մարկետինգային կամ էլփոստի տվյալները կամ ծառայությունները, որոնք տրամադրվում են Latestdatabase.com- ի կամ դրա հետ փոխկապակցված ձեռնարկությունների («Latestdatabase.com») կողմից, որոնց տվյալները կամ ծառայությունները
հավաքականորեն որպես «Տվյալների»:

1. Սեփականություն:


(a) "Latestdatabase.com Property" տերմինը նշանակում է բոլոր ծրագրերը, ֆայլերը, համակարգերը, փաստաթղթերը, տեղեկատվությունը, բովանդակությունը, գրաֆիկան, էջերի դասավորությունը, կայքի ձեւավորումը, օգտագործվող կամ օգտագործվող Interfaces ինտերֆեյսը, Latestdatabase.com- ի կողմից: եւ վերարտադրողներից որեւէ մեկի ստեղծումը, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, Դուք կարող եք մատչելի դարձնել այն կայքը կամ կայքերը Latestdatabase.com- ի կողմից մատչված ցանկացած HTML- ի ծրագրավորում, որը կատարվում է Ձեզ տվյալների եւ ցանկացած այլ հատուկ ծրագրերի, գործառույթների, ինտերֆեյսի եւ այլ աշխատանքի արտադրանքը, գաղափարները, հասկացությունները կամ տեխնիկան, որոնք Latestdatabase.com- ը կարող է զարգացնել, օգտագործել կամ ապավինել Տվյալների տրամադրման համար:


(բ) Բոլորը Latestdatabase.com Գույքը պետք է լինի եւ կմնա Latestdatabase.com- ի սեփականությունը:


(գ) Ձեր եւ Latestdatabase.com- ի միջեւ, Latestdatabase.com- ը պետք է լինի բոլոր արտոնագրերի, հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանների, առեւտրային գաղտնիքների եւ այլ մտավոր սեփականության իրավունքի միեւնույն եւ բացառիկ սեփականատեր եւ LatestDatabase.com սեփականության եւ տվյալների համար:

2. Սահմանափակ արտոնագիր:


Համաձայնագրի կատարումից եւ Latestdatabase.com- ի կողմից տրամադրված բոլոր գումարների վճարումից հետո ձեզ տրվում է անհատական, անթույլատրելի եւ ոչ արտասահմանյան լիցենզիա, Տվյալների օգտագործումը բացառապես ձեր ուղղակի շուկայավարման, շուկայական հետազոտության եւ հաճախորդի հետախուզման նպատակով, խիստ համաձայն պայմանների համաձայնագրի: Համաձայնագրի ժամկետը լրանալուց կամ դադարեցվելուց հետո Դուք պետք է դադարեցնեք Տվյալների օգտագործումը եւ, ինչպես եւ latestdatabase.com- ի կողմից, կամ (a) Տվյալները վերադարձնել Lastdatabase.com- ին, առանց դրանց որեւէ օրինակ կամ որեւէ այլ նշում կամ դրա մասին այլ տեղեկություն պահպանելու կամ (b) ) ապահովում են Ձեր կողմից կատարված վկայագիր, վերջին եւ համարժեք Data.com- ի համար, որ Տվյալները ոչնչացվել են այնպես, որպեսզի Տվյալները մշտապես անընթեռնելի եւ չվերաբերվեն:

3. Օգտագործման սահմանափակումները:


(a) Եթե Դուք չեք կարող նախօրոք եւ գրավոր իրավունքներ ունենալ Lastdatabase.com- ի կողմից, ապա դուք չեք կիսում, վաճառում, փոխանցում կամ այլ կերպ մատչում չունեք ցանկացած երրորդ անձի կամ կազմակերպության համար, եւ դուք կօգտագործեք ձեր լավագույն ջանքերը `չարաշահումը կամ չարտոնված օգտագործումը կանխելու համար: Տվյալների տվյալները ցանկացած երրորդ անձի կամ կազմակերպության կողմից:


(բ) Դուք չեք կարող անվանել կամ reference to Latestdatabase.com կամ Տվյալների օգտագործումը ձեր գովազդներում կամ գովազդային կամ մարքեթինգային նյութերում:


(գ) Տվյալները սպառողական վարկի նպատակներով օգտագործելու, սպառողական ապահովագրության, աշխատանքային նպատակների, վարձակալության ցուցաբերման նպատակներով օգտագործելու համար, չի օգտագործի Ավստրալիական Սպառողների Իրավունք (ACL)կամ Պայմանավորվող կողմի կողմից բացառապես լիազորված որեւէ այլ նպատակով:

4. Ձեր պարտականությունները;

Էլ.փոստի օգտագործումը. Review and Audit by Latestdatabase.com:


(ա) Տվյալների օգտագործումը կհամապատասխանի բոլոր գործող դաշնային, պետական, տեղական եւ արտասահմանյան օրենքներին, արձաններին, կանոններին եւ կանոններին («Օրենքներ»), ներառյալ հեռահաղորդակցության, էլեկտրոնային փոստի եւ ֆաքսիմիլային մարկետինգի, պատվիրատուի միջնորդության եւ բոլոր կիրառելի ուղեցույցների վերաբերյալ օրենքները: Direct Marketing Association- ը («DMA»): Եթե ​​դուք DMA- ի անդամ չեք, ապա կօգտագործեք ձեր լավագույն ջանքերը DMA- ի ուղեցույցներին համապատասխանելու համար:


բ) ցանկացած էլփոստի Տվյալների օգտագործումը կհամապատասխանի կիրառվող բոլոր գործող օրենքներին, ներառյալ ԿԱՍ-ՍՊԱՄ օրենքին, COPPA- ին եւ Պետական ​​ռեգիստրի ցանկացած օրենքներին:


(c) LatestDatabase.com իրավասու է վերանայել Տվյալների ձեր օգտագործումը վերանայելու իրավունքը `սույն Համաձայնագրի համապատասխանությունը ապահովելու համար, սակայն Sondatabase.com- ի ցանկացած ձախողումը նման օգտագործման համար չի ընդունի նման օգտագործման ընդունումը կամ հրաժարվում է Latestdatabase.com- ի իրավունքներից: կամ Տվյալի վերաբերյալ ձեր պարտավորություններից որեւէ մեկի սահմանափակում: Ամեն անգամ, առնվազն 3 օրվա ծանուցման ընթացքում, Latestdatabase.com- ը կարող է ստուգել ձեր գրառումները `որոշելու, թե արդյոք դուք համաձայն եք սույն Համաձայնագրին, եւ դուք կկարողանաք մատչելի լինել Latestdatabase.com- ին կամ դրա ներկայացուցիչներին` աուդիտի անցկացման համար անհրաժեշտ բոլոր գրառումները .

5. Երաշխիքների տրամադրումը. Սահմանափակ երաշխիք:


Տվյալները տրամադրվում են «ուժի» վրա: LATESTDATABASE.COM- ը չի հաստատում կամ չի երաշխավորում տվյալների ճշգրտումը, համապարփակությունը կամ ամբողջականությունը եւ, բացառությամբ այն հանգամանքների, որ վերջին ատյանի դատարանն ապահովված է, LATESTDATABASE.COM- ն պատասխանատվություն է կրում ցանկացած բնույթի ցանկացած բնույթի, բացթողնման կամ բացատրելու, ներառյալ, վաճառքի կամ վաճառքի որեւէ երաշխիք Հատուկ նպատակի համար: Դուք առնվազն 14 օր է ունեցել տվյալների ստուգման համար, եւ փորձեք տեղեկացնել LATESTDATABASE.COM- ի ցանկացած խնդրի կամ անհիմն տվյալների հետ, եւ եթե դուք չեք հիշատակել LATESTDATABASE.COM- ը, որ 14-DAY- ի ընթացքում, ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԿԱՄ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼ ՉԿԱ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՐՏՔ Ձեզ:

6: Պատասխանատվության սահմանափակում.


Բացառությամբ 5 բաժնի վերջին նախադասության մեջ, Latestdatabase.com- ը պատասխանատվություն չի կրում որեւէ պահանջի, պահանջի, կորստի, պատասխանատվության, վնասների, վնասվածքների, ծախսերի կամ ծախսերի համար (ներառյալ ողջամիտ փաստաբանների վճարները եւ իրավական ծախսերը), ընդհանուր, ուղղակի , Տվյալների ցանկացած օգտագործման կամ Վերջնական Database.com- ի կողմից ենթադրվող կամ փաստացի ձախողման հետեւանքով ամբողջությամբ կամ մասամբ կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատճառված հատուկ, պատահական, հետեւանքային կամ այլ վնաս `Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխանելու համար, անկախ այն հանգամանքից, կանխատեսելի էին, թե արդյոք Latestdatabase.com- ը խորհուրդ է տվել նման վնասների հնարավորության մասին: Section 5- ի վերջին նախադասության ներքո LatestDatabase.com- ի առավելագույն պատասխանատվությունը չի գերազանցի Պայմանագրի ներքո Latestdatabase.com- ի գումարը, որը նախորդում է 12 ամսվա ընթացքում, որը տվել է Latestdatabase.com- ի պատասխանատվությունը:

7. Ձեր փոխհատուցումը latestdatabase.com.


Դուք պետք է փոխհատուցում, պաշտպանեք եւ պաշտպանեք Lastdatabase.com, նրա բաժնետերերը, ռեժիսորները, սպաները, աշխատակիցները, անկախ կապալառուները եւ գործակալները ցանկացած պահանջի, պահանջի, կորստի, պատասխանատվության, վնասի, վնասվածքի կամ ծախսերի դեմ (ներառյալ փաստաբանների վճարները եւ իրավական ծախսերը) որը ծագում է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, ձեր գործողության կամ բացթողումների հետեւանքով Տվյալների կամ Պայմանագրի խախտման կամ Օրենքների ցանկացած խախտում:

8. Ծառայության ընդհատում:


Դուք գիտակցում եք, որ ռեսուրսների տեխնիկական բնույթը հաշվի առնելով, Latestdatabase.com- ը պահանջում է տվյալներ տրամադրել ձեզ, Տվյալների տրամադրման ժամանակ կարող է տեղի ունենալ ժամանակավոր ընդհատումներ, եւ որ նման ընդհատումներն արդյունք չեն տա Latestdatabase.com- ին, որը որեւէ պատասխանատվություն է կրում ձեզ կամ ուրիշներին եւ չպետք է կասեցնեն կամ վերացնեն վճարային պարտավորությունները Latestdatabase.com- ում կամ տրամադրեք ձեզ վերադարձնելու իրավունք Olddatabase.com- ին նախկինում վճարված գումարների համար:

9. Ձեր կողմից հանձնարարություն չկա:


Դուք իրավունք չունեք որեւէ Պայմանավորվող պայմանագրով ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցել որեւէ այլ անձի կամ անձի `առանց Finaldatabase.com- ի նախնական գրավոր համաձայնության, թե արդյոք օրենքի գործողությամբ կամ այլ կերպ, եւ դա կատարելու ցանկացած փորձ անվավեր է:

10. Դադարեցման լրացուցիչ լուծում:


Բացի Sondatabase.com- ի բոլոր մատչելի այլ իրավական իրավունքներից եւ միջոցներից, ձեր կողմից ակնհայտ, սպառնալիքով կամ փաստացի խախտում կամ խախտման համար, Latestdatabase.com իրավասությունն է դադարեցնում Համաձայնագիրը եւ պահանջում է անհապաղ վերադարձի կամ տվյալների ոչնչացումը ցանկացած ժամանակ, եթե Latestdatabase.com- ը կարծում է, որ դուք համաձայն չեք լիարժեք համաձայնագրով:

11. Կառավարման օրենք; Իրավասություն:


Համաձայնագիրը կարգավորվում եւ մեկնաբանվում է Ավստրալիայի Ավստրալիայի Ավստրալիայի օրենսդրության համաձայն, առանց հաշվի առնելու այդ պետության կամ որեւէ այլ պետության իրավունքի կոնֆլիկտի սկզբունքները: Համաձայնագրով կամ ծագում ունեցող ցանկացած դատական ​​կամ այլ վեճ, միայն Պայմանավորվող կողմում գտնվող Բրիսբեյնում, Queensland- ում գտնվող պետական ​​կամ դաշնային դատարաններում, եւ դուք համաձայնվում եք ներկայացնել այդ դատարանների բացառիկ իրավասությանը եւ ցանկացած առարկության մերժում ցանկացած նման վարույթի վայր այդ դատարաններում:

12. Չվճարված ապրանքների համար վճարում:


(a) Վճարում. Դուք համաձայնում եք վճարել latestdatabase.com- ը `վճարման ենթակա վճարների, գանձումների եւ վճարման պայմաններին համապատասխան, վճարման կամ վճարման ենթակա ժամանակի ընթացքում: Գանձվող վճարները անթույլատրելի են: Բաժանորդային արտադրանքի դեպքում բաժանորդագրության ժամկետը ուժի մեջ է մտնում համաձայնեցված ժամանակահատվածի համար, որից հետո բաժանորդագրության ժամկետը ավտոմատ կերպով թարմացվում է տվյալ ժամանակահատվածի (եթե առկա է) ժամանակակից բաժանորդագրման գնով:


(b) Վերահաշվարկային հաշիվներ. Այս տերմինների ընդունումը կազմում է Lastdatabase.com- ին ձեր կողմից թույլ տրված լիազորությունը ավտոմատ կերպով լիցքավորելու Ձեր կողմից տրամադրված վարկային / դեբետային քարտը եւ բաժանորդային ապրանքների դեպքում `շարունակել վարկի / բաժանորդագրության ժամկետի ընթացքում: Դուք համաձայնում եք Latestdatabase.com- ին ամբողջական եւ ճշգրիտ հաշվարկային եւ կոնտակտային տեղեկություններ տրամադրել եւ այդ տեղեկությունները թարմացնել վճարային տվյալներին որեւէ փոփոխության հետ երեսուն (30) օրվա ընթացքում: Կրկնվող վճարման գործընթացի չկատարումը չի վճարում ձեր վճարային պարտավորությունները:


գ) տոկոսագումարների վճարներ. կկատարվեն տոկոսների վճարումներ այն գումարներից, որոնք Դուք չեք կարող վճարել, երբ ամսական 1.5% տոկոսադրույքով կամ ավելի ցածր տոկոսադրույքով, որը կարող է հավասարաչափ կիրառվել օրենքով թույլատրված առավելագույն փոխարժեքով, չվճարված գումարը:

13. Ամբողջ համաձայնագիր; Փոփոխություն կամ հրաժարում:


Համաձայնագիրը պարունակում է ձեր եւ Lastdatabase.com- ի ամբողջ հասկացությունը եւ փոխարինում է Պայմանագրի առարկայի հետ կապված բանավոր կամ գրավոր նախնական հասկացություններն ու պայմանագրերը: Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել միայն ձեր եւ Sondatabase.com- ի կողմից ստորագրված փաստաթուղթով: Համաձայնագրի խախտումից զերծ մնալը համարվում է ապագա խախտումից զերծ մնալու, թե նման կամ այլ բնույթի, եւ հրաժարումը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե ստորագրությամբ հրաժարվում է կողմերից:

14. Կատարումը; Քաունթերփարթս.


Համաձայնագիրը կարող է կատարվել իր բնօրինակով, ֆաքսիմիլային կամ էլեկտրոնային եղանակով փոխանցված դյուրակիր փաստաթղթի ձեւաչափով եւ այն կարող է կատարվել ցանկացած այլ գործընկերների մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը համարվում է նույն փաստաթղթի բնօրինակ: