Վերադարձման քաղաքականություն


LATESTDATABASE- Ի ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընդհանուր դրույթներ եւ պայմաններ
Կատարեք վերավաճառքի ամբողջ գումարը ձեր գնման վերաբերյալ

Այս ընդհանուր պայմանները հանդիսանում են այն պայմանագրի մի մասը, որին նրանք կցվում են («Համաձայնագիր») եւ կիրառվում են ցանկացած օգտագործման համար
մանրածախ կամ էլփոստի տվյալները կամ ծառայությունները, որոնք տրամադրվում են Latestdatabase.com- ի կամ նրա մասնագիտացված ընկերությունների կողմից («Latestdatabase.com»), որի տվյալները կամ ծառայությունները ներկայացվում են որպես «Տվյալների»:

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ եւ հասկանալ LATESTDATABASE.com տվյալների բազաների վաճառքի պայմանները եւ պայմանները

1. Երաշխիքների տրամադրումը. Սահմանափակ երաշխիք:

Տվյալները տրամադրվում են «ուժի» վրա: LATESTDATABASE.COM- ը չի հաստատում կամ չի երաշխավորում տվյալների ճշգրտումը, համապարփակությունը կամ ամբողջականությունը եւ, բացառությամբ այն հանգամանքների, որ վերջին ատյանի դատարանն ապահովված է, LATESTDATABASE.COM- ն պատասխանատվություն է կրում ցանկացած բնույթի ցանկացած բնույթի, բացթողնման կամ բացատրելու, ներառյալ, վաճառքի կամ վաճառքի որեւէ երաշխիք Հատուկ նպատակի համար: Դուք առնվազն 14 օր է ունեցել տվյալների ստուգման համար, եւ փորձեք տեղեկացնել LATESTDATABASE.COM- ի ցանկացած խնդրի կամ անհիմն տվյալների հետ, եւ եթե դուք չեք հիշատակել LATESTDATABASE.COM- ը, որ 14-DAY- ի ընթացքում, ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԿԱՄ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼ ՉԿԱ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՐՏՔ Ձեզ:

Լիցենզավորված անձը համաձայնում է,

ա) ծանուցել Լիցենզորին, Ցանկում նշված սխալների բացահայտման երեսուն (14) օրվա ընթացքում.

(բ) Ստուգել տվյալների ցանկը անմիջապես ստանալուց հետո այն ստանալու համար, որը համապատասխանում է Լիցենզառուի չափանիշներին.

գ) Լիցենզատուին վճարել լիցենզիայի վճարը Լիցենզատուի առցանց վճարային համակարգի միջոցով `այդ Պայմանների ընդունումից հետո,

դ) Օգտագործել ցանկը, քանի որ Լիցենզավորված անձը Ցանկացած օրինական նպատակի համար պահանջում է 12 ամսվա համար `սկսած այս Պայմանների ընդունման ամսաթվից եւ 12 ամիս ամսաթվից հետո (« Տերմին »);

ե) ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ քայլերը `ապահովելու համար, որ Ցուցակը եւ դրա մեջ պարունակվող մանրամասները չեն ավելացվում կամ օգտագործվում են որեւէ այլ փոստային ցուցակ կամ տվյալների բազաներ ընդլայնելու համար.

զ) մատուցել Լիցենզառուին անմիջապես տեղեկացնելով այն ցանկի ցանկում, որոնք ցանկում են այդ ցանկից հանվել.

(գ) Լիցենզատուի, նրա աշխատակիցների, գործակալների եւ կապալառուների փոխհատուցումը եւ պահպանումն այն մասին, որ Լիցենզավորված անձի կողմից ցուցակի օգտագործումը անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն առաջացած ցանկացած պահանջի, գործողության, պահանջի կամ վնասից (ներառյալ, առանց սահմանափակման, իրավական ծախսերի) Բ)

ը) Լիցենզավորված անձի կողմից Լիցենզառուի կողմից որեւէ այլ իրավունքի խախտում, Լիցենզառուի նկատմամբ,

(i) Forgo ցանկացած իրավունքի համար, որ Լիցենզավորված անձը կարող է հակառակվել Լիցենզառուին, Լիցենզառուի կողմից սույն Պայմանների համաձայն կատարելու որեւէ ձախողման առնչությամբ, այնքանով, որ նման ձախողումը պայմանավորված էր Լիցենզատուի վերահսկողությունից դուրս գտնվող գործոններով.

ժ) Լիցենզառուին վճարել Լիցենզառուի վնասը, Լիցենզավորված անձի կողմից սույն Պայմանների խախտման արդյունքում (առանց Լիցենզառուի կողմից, Լիցենզառուի կողմից, սույն Պայմանների խախտման համար Լիցենզառուի դեմ որեւէ այլ իրավունքի սահմանափակման) Լիցենզառուի կողմից յուրաքանչյուր խախտման համար սույն Պայմանների դրույթների հետ միասին Լիցենզատուի կողմից այդ Պայմանները կիրառելու համար բոլոր իրավական ծախսերը (ապահովագրական հատուցում): եւ

(k) Չեն պահանջում լիցենզիայի վճարը վերադարձնել կամ վերադարձնել, եթե լիցենզավորված անձը ցանկացած ժամանակ դադարեցնի այդ Պայմանները: Լիցենզիայի վճարը վերադարձման ենթակա չէ:

2: Պատասխանատվության սահմանափակում.Բացի վերը նշված 2 բաժնի վերջին նախադասության մեջ, Latestdatabase.com- ը պատասխանատվություն չի կրում որեւէ պահանջի, պահանջի, կորստի, պատասխանատվության, վնասների, վնասվածքների, ծախսերի կամ ծախսերի (ներառյալ ողջամիտ փաստաբանների վճարների եւ իրավական ծախսերի), ընդհանուր, Պայմանագրի պայմաններին համապատասխանելու համար Datadata.com- ի կողմից Տվյալների ցանկացած օգտագործման կամ որեւէ ենթադրյալ կամ փաստացի ձախողման հետեւանքով ամբողջությամբ կամ մասամբ կամ ուղղակի կամ անուղղակիորեն պատճառված ուղղակի, հատուկ, պատահական, հետեւանքային կամ այլ վնաս: վնասները կանխատեսելի էին, թե արդյոք Latestdatabase.com- ը խորհուրդ է տվել նման վնասների հնարավորության մասին: Section 1- ի վերջին նախադասության ներքո LatestDatabase.com- ի առավելագույն պատասխանատվությունը չի գերազանցի Պայմանագրի ներքո Latestdatabase.com- ի գումարը, որը նախորդում է 12 ամսվա ընթացքում, որը տվել է Latestdatabase.com- ի պատասխանատվությունը:

3. Ծառայության ընդհատում:


Դուք գիտակցում եք, որ ռեսուրսների տեխնիկական բնույթը հաշվի առնելով, Latestdatabase.com- ը պահանջում է տվյալներ տրամադրել ձեզ, Տվյալների տրամադրման ժամանակ կարող է տեղի ունենալ ժամանակավոր ընդհատումներ, եւ որ նման ընդհատումներն արդյունք չեն տա Latestdatabase.com- ին, որը որեւէ պատասխանատվություն է կրում ձեզ կամ ուրիշներին եւ չպետք է կասեցնեն կամ վերացնեն վճարային պարտավորությունները Latestdatabase.com- ում կամ տրամադրեք ձեզ վերադարձնելու իրավունք Olddatabase.com- ին նախկինում վճարված գումարների համար:

4. Ներբեռնված տվյալների բազաների վճարում:


(Ա) Վճարում. Դուք համաձայնում եք վճարել latestdatabase.com- ը `վճարելով վճարների, վճարների եւ վճարման պայմանների համաձայն` վճարման կամ վճարման վճարման ժամանակ: Լիցենզավորված վճարները գանձվում են անուղղելի.

(B) Կրկնվող Վճարում: Այս տերմինները ընդունելը կազմում է Lastdatabase.com- ին Ձեր կողմից թույլ տրված վարկային / դեբետային քարտը ավտոմատ կերպով գանձելու ձեր թույլտվությունը, իսկ բաժանորդագրության արտադրանքների դեպքում շարունակելու վարկը / դեբետային քարտը պայմանագրային ժամանակահատվածում լիցքավորելիս: բաժանորդագրության ժամկետը: Դուք համաձայնում եք Latestdatabase.com- ին ամբողջական եւ ճշգրիտ հաշվարկային եւ կոնտակտային տեղեկություններ տրամադրել եւ այդ տեղեկությունները թարմացնել վճարային տվյալներին որեւէ փոփոխության հետ երեսուն (30) օրվա ընթացքում: Կրկնվող վճարման գործընթացի չկատարումը չի վճարում ձեր վճարային պարտավորությունները:


(C) Տոկոսադրույքների գանձում. Յուրաքանչյուր գումարով տոկոսադրույքներ կստանաք, որոնք չվճարելու դեպքում, ամսական 1.5% տոկոսադրույքով կամ այնպիսի ցածր տոկոսադրույքով, որը կարող է հավասարաչափ կիրառվել օրենքով թույլատրված առավելագույն փոխարժեքով `չվճարված գումարի չափով:

5. Ամբողջ համաձայնագիր; Փոփոխություն կամ հրաժարում:


Համաձայնագիրը պարունակում է ձեր եւ Lastdatabase.com- ի ամբողջ հասկացությունը եւ փոխարինում է Պայմանագրի առարկայի հետ կապված բանավոր կամ գրավոր նախնական հասկացություններն ու պայմանագրերը: Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել միայն ձեր եւ Sondatabase.com- ի կողմից ստորագրված փաստաթուղթով: Համաձայնագրի խախտումից զերծ մնալը համարվում է ապագա խախտումից զերծ մնալու, թե նման կամ այլ բնույթի, եւ հրաժարումը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե ստորագրությամբ հրաժարվում է կողմերից:

6. Կատարումը; Քաունթերփարթս.


Համաձայնագիրը կարող է կատարվել իր բնօրինակով, ֆաքսիմիլային կամ էլեկտրոնային եղանակով փոխանցված դյուրակիր փաստաթղթի ձեւաչափով եւ այն կարող է կատարվել ցանկացած այլ գործընկերների մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը համարվում է նույն փաստաթղթի բնօրինակ: