Pénzvisszatérítés


A legutóbbi adatbázisba történő visszatérítési politika

Általános feltételek a
Jogosult a vásárlás teljes visszatérítésére

Ezek az általános szerződési feltételek annak a szerződésnek a részét képezik, amelyhez csatolva vannak (a továbbiakban: „Megállapodás”), és bármilyen felhasználására vonatkoznak
marketing- vagy e-mail adatok vagy szolgáltatások, amelyeket a Legfrissebb adatbázisok.com vagy annak kapcsolt vállalkozásai („Legfrissebb adatbázis ”.com) nyújtanak, amelyek adatait vagy szolgáltatásait együttesen„ Adat ”-nak nevezik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el és értse meg a LATESTDATABASE.com adatbázisok értékesítési feltételeit

1. A jótállás megtagadása; Korlátozott garancia.

AZ ADATOK SZERKEZETESEN "MINT A KÉPESSÉGEN" ALKALMAZNAK. A LATESTDATABASE.COM NEM VÉTELI VAGY GARANTÁLJA AZ ADATOK MEGFELELŐSÉGET, MEGFELELŐSÉGET, KERETESSÉGET, ÉS KIVÉTELÉVEL A KÖVETKEZŐ ÜZENETBEN SZERINT, A LATESTDATABASE.COM NYILATKOZATAL NYILATKOZATOTT JELENLEN WARNY, WARANTY WARANTY, WARANTY WARNY, WARNY, WARNY, WARNY, WARNY, WARNY, JELLEGTÉK, JELENLÉSE, JELENLÉSE, JELENLEG. KÜLÖNLEGES CÉLRA. 14 NAPOKKAL KAPCSOLATOS AZ ADATOK VÉTELE A KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSÉHEZ, ÉS BEJELENTNI A LATESTDATABASE.COM-T KAPCSOLATOSAN AZ ADATOKBAN MEGHATÁROZOTT PROBLÉMÁT VAGY Hibákat, ÉS HOGY SZERINT BE A LATESTDATABASE.COM-OT, HOGY A 14-NAKTÖL NÉLKÜL, NÉLKÜL SZÜKSÉGES SZÜKSÉGES SZÜKSÉGES, SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐ ÖN.

Az Engedélyes vállalja, hogy:

(a) A listán szereplő hibák felfedezésétől számított harminc (14) napon belül értesítse az Engedélyt;

(b) Az adatok kézhezvétele után azonnal ellenőrizze a listában szereplő adatokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel-e az engedélyes kritériumainak;

(c) a jelen Feltételek elfogadását követően fizessen be a Licencadónak a licencdíjat a Licencadó online fizetési eszközén keresztül;

(d) A listát annyiszor használja, amennyit az Engedélyes bármilyen jogi célból igényel az 12 hónapos időszakra, amely a jelen feltételek elfogadásának napjától kezdődik és az 12 hónapot követő hónapig jár le („Hatály”);

e) megtesz minden ésszerű lépést annak biztosítása érdekében, hogy a listát és a benne található részleteket ne csatolják más levelezési listákhoz vagy adatbázisokhoz, és nem használják fel azok javítására;

(f) haladéktalanul közli a Licencadóval a listán szereplő vállalkozások nevének és címének listáját, amelyet törölni kívánnak a listából;

(g) A Licencvevőt, annak alkalmazottait, képviselőit és vállalkozóit megtéríti és továbbra is kártalanítja bármilyen követelés, kereset, igény vagy kár ellen (ideértve - korlátozás nélkül - a kártalanítási alapú jogi költségeket), amelyek közvetlenül vagy közvetetten merülnek fel az Engedélyes által a Lista felhasználásával kapcsolatban ;

(h) lemond minden olyan jogról, amelyet az Engedélyes egyébként megszerezhet a Licenciaadóval szemben a Licencadó teljesítésének bármilyen mulasztása miatt;

(i) lemond minden olyan jogról, amelyet a Licenciatulajdonos egyébként a Licenciaadóval szemben megszerezhetett a Licenciaadó által a jelen Feltételek szerinti teljesítés elmulasztása miatt, amennyiben ezt a Licencvevőtől független tényezők okozták;

(j) Fizetnie kell a Licenciaadónak a Licenciaadó kártérítését, amely a Licenciavevő ezen feltételek megsértéséből származik (a Licencvevőnek a Licencvevővel szemben esetleges egyéb jogainak korlátozása nélkül, ha a Licencia jogosultja e feltételek megsértése miatt jár), minden, a Licenciavevő általi megsértése miatt. a jelen feltételek teljes összegét, valamint az engedélyes által a jelen feltételek érvényesítésével kapcsolatban felmerült összes jogi költséget (kártérítési alapon); és

(k) Ne követeljen meg a licencdíj visszatérítését vagy visszatérítését, ha az Engedélyes bármikor lemondja ezeket a feltételeket. A licencdíj nem téríthető vissza.

2. Korlátolt felelősség.A fenti 2 szakasz utolsó mondatában foglaltak kivételével a Latestdatabase.com nem vállal felelősséget semmiféle általános, az ügyvédi díjak és a jogi költségekkel járó bármilyen követelésért, igényért, veszteségért, felelősségért, károkért, sérülésekért, költségekért vagy költségekért (beleértve az ügyvédi költségek ésszerű díját és jogi költségeit), közvetlen, különleges, véletlenszerű, következményes vagy egyéb károkat, amelyeket részben vagy egészben, vagy közvetlenül, vagy közvetve okoz az adat felhasználása, vagy a Legutóbbi adatbázis birtoklásának állítólagos vagy tényleges megsértése a Megállapodás feltételeinek betartása érdekében, akár ilyen is, akár nem a károk előre láthatók voltak, vagy hogy a Legutóbbi adatbázisra került-e értesítés az ilyen kár lehetőségeiről. A Latestdatabase.com maximális felelőssége az 1 szakasz utolsó mondata alapján nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet a Legfrissebb adatbázisban a Szerződés alapján fizetett az 12 hónapokban, az azt megelőző hónapban, amely a Legfrissebb adatbázis adatbázis.com felelősségének alapjául szolgált.

3. Szolgáltatás megszakítása.


Ön tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogy a Legfrissebb Adatbázis.com az erőforrások műszaki jellegétől függően megköveteli az Ön számára az adatok átadását, átmeneti megszakítások merülhetnek fel az Adatok szolgáltatása során, és hogy ezek a megszakítások nem vezethetnek a Legfrissebb adatbázisok.com felelősségéhez Ön vagy mások előtt, és nem függesztheti fel vagy nem szüntetheti meg a Legfrissebb adatbázisok.com felé fennálló fizetési kötelezettségeit, és semmilyen visszatérítési jogot nem biztosíthat az Ön számára a Legutóbbi adatbázisban.com korábban befizetett összegekhez.

4. Fizetés a letöltött adatbázisokért.


(1) Fizetés: Ön vállalja, hogy a Latestdatabase.com díjat fizet a díjak, díjak és számlázási feltételeknek megfelelően, amikor a díj vagy díj esedékessé vált. A felszámított licencdíjak nem téríthetők vissza.

(B) Ismétlődő számlázás: Ezeknek a feltételeknek az elfogadása azt jelenti, hogy felhatalmazza a Legfrissebb Adatbázis.hu-t arra, hogy automatikusan megterhelje az Ön által nyújtott hitel- / bankkártyát, és előfizetési termékek esetén folytassa a hitel- / bankkártya feltöltését a megállapodás szerinti időközönként. az előfizetés időtartama. Ön vállalja, hogy a Legfrissebb adatbázis teljes és pontos számlázási és elérhetőségi adatait biztosítja, és frissíti ezeket az információkat harminc (30) nappal a számlázási információk bármilyen megváltoztatása után. Az ismétlődő fizetési folyamat kudarca nem mentesíti a fizetési kötelezettségeit.


(C) Kamatdíjak: Kamatdíjak számítanak fel minden olyan összegre, amelyet akkor nem fizet, ha esedékessé válik a havi 1.5% -os kamatláb, vagy olyan alacsonyabb kamatláb, amely megegyezik a vonatkozó törvény által megengedett maximális kamatlábbal a fizetetlen összegre.

5. Teljes egyezés; Módosítás vagy lemondás.


A Megállapodás tartalmazza a teljes egyetértést az Ön és a Legfrissebb adatbázis között, és felülírja a megállapodás tárgyával kapcsolatos minden előzetes szóbeli vagy írásbeli megállapodást. A megállapodást csak az Ön és a Legfrissebb adatbázisok által aláírt dokumentummal lehet módosítani. A megállapodás bármiféle megsértéséről való lemondás nem tekinthető hasonló vagy eltérő jellegű jövőbeli jogsértés lemondásának, és a lemondás csak akkor lép hatályba, ha a lemondó fél írásban aláírja.

6. Végrehajtás; Társaik.


A Megállapodás eredeti formájában, faxon vagy elektronikus úton továbbítható, hordozható dokumentum formátumban hajtható végre, és tetszőleges számú partnerben hajtható végre, amelyek mindegyikét ugyanazon dokumentum eredeti példányának kell tekinteni.