Şərtlər və şərtlər


ŞƏRTLƏR VƏ QAYDALAR

Üçün ümumi şərtlər
Latestdatabase.com məlumatları və xidmətlərindən istifadə

Bu ümumi şərtlər, bağlandıqları müqavilənin bir hissəsidir ("Saziş") və hər hansı birinizin istifadəsinə tətbiq olunur
Məlumat və ya xidmətlərin istinad edildiyi Latestdatabase.com və ya onunla əlaqəli müəssisələr ("Latestdatabase.com") tərəfindən təqdim olunan marketinq və ya e-poçt məlumatları və ya xidmətləri
kollektiv olaraq "Məlumat" olaraq.

1. Mülkiyyət.


(a) "Latestdatabase.com mülkiyyəti" termini, Latestdatabase.com tərəfindən hazırlanan və işlənən məhsul, Latestdatabase.com tərəfindən işlənmiş və ya təqdim olunan bütün proqramlar, fayllar, sistemlər, sənədlər, məlumat, məzmun, qrafika, səhifə düzeni, sayt dizaynı, istifadəçi interfeysi deməkdir. və yuxarıda göstərilənlərdən heç birini, o cümlədən, məhdudlaşdırmadan, ən son veb sayt və ya veb sayt və ya veb saytı, məlumatları və digər xüsusi proqramları, funksiyaları, interfeysləri və digərləri ilə təmin etmək üçün yerinə yetirilən HTML proqramlaşdırma daxil olmaqla işlərini çıxarın. Latestdatabase.com saytının sizə məlumat verərkən inkişaf etdirə, istifadə edə biləcəyi və ya etibar edə biləcəyi iş məhsulu, fikir, konsepsiya və ya üsul.


(b) Bütün Latestdatabase.com əmlakı Latestdatabase.com saytının mülkiyyəti olacaq və qalacaqdır.


(c) Sizin və Latestdatabase.com arasında olduğu kimi, Latestdatabase.com, bütün patentlərin, müəllif hüquqlarının, ticarət nişanlarının, ticarət sirrlərinin və Latestdatabase.com mülkiyyətində və məlumatlarında digər əqli mülkiyyət hüquqlarının yeganə və müstəsna sahibi olmalıdır.

2. Məhdud Lisenziya.


Müqaviləni icra etdikdən və Latestdatabase.com-a daxil olan bütün məbləğləri ödədikdən sonra, Sizə məlumatları birbaşa birbaşa marketinq, bazar araşdırması və müştəri axtarışı məqsədləri üçün, şərtlərə uyğun olaraq istifadə etmək üçün fərdi, təhvil verilməyən və pulsuz olmayan lisenziya verilir. Sazişin. Müqavilənin müddəti bitdikdən və ya ləğv edildikdən sonra, məlumatın istifadəsini dayandırmalısınız və Latestdatabase.com-un tələbi ilə ya (a) məlumatları heç bir nüsxəsini və ya hər hansı qeydini və ya digər məlumatlarını saxlamadan məlumatları Latestdatabase.com-a qaytarmalısınız. ), məlumatların həmişəlik oxunmayan və açılmayan olması üçün məlumatın belə bir şəkildə məhv edildiyi barədə Latestdatabase.com saytını qane edən forma və məzmunda sizin tərəfindən tərtib edilmiş bir sertifikat verin.

3. İstifadə məhdudiyyətləri.


(a) Əvvəlcədən və Latestdatabase.com tərəfindən yazılı şəkildə icazə verilmədiyi təqdirdə, məlumatı hər hansı bir üçüncü şəxsə və ya şəxsə təqdim etməyəcəksiniz, satmayacaqsınız, köçürməyəcəksiniz və ya başqa şəkildə etməyəcəksiniz və sui-istifadə və ya icazəsiz istifadənin qarşısını almaq üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz. hər hansı bir üçüncü şəxs və ya müəssisə tərəfindən verilənlərin.


(b) Siz elanlarınızda və ya reklam materiallarında və ya marketinq materiallarınızda Latestdatabase.com və ya Verilənlərdən istifadənizi adlandırmayacaqsınız.


(c) Məlumatları istehlakçı kredit məqsədləri, istehlakçı sığortası, məşğulluq məqsədləri, kiracı müayinə məqsədləri üçün, digər şərtlər üçün istifadə etməyəcəksiniz. Avstraliya İstehlakçı Qanunu (ACL)və ya Saziş ilə birbaşa təsdiqlənməmiş hər hansı digər məqsədlər üçün.

4. Məsuliyyətləriniz;

E-poçt məlumatlarından istifadə; Latestdatabase.com tərəfindən nəzərdən keçirin və yoxlayın.


(a) Məlumatlardan istifadəniz bütün tətbiq olunan federal, dövlət, yerli və xarici qanunlara, heykəllərə, qaydalara və qaydalara ("Qanunlar"), o cümlədən telemarketinq, e-poçt və faks marketinqi, müştərilərin istəyi və bütün tətbiq olunan qaydalara uyğundur. Birbaşa Marketinq Birliyi ("DMA"). Əgər DMA üzvü deyilsinizsə, DMA-nın təlimatlarına əməl etmək üçün bütün səylərinizi istifadə edəcəksiniz.


(b) Hər hansı bir e-poçt məlumatından istifadə etməyiniz CAN-SPAM Qanunu, COPPA və hər hansı Dövlət Reyestri qanunları daxil olmaqla, tətbiq olunan bütün qanunlara uyğun olacaqdır.


(c) Latestdatabase.com, bu Sazişə uyğunluğunu təmin etmək üçün Verilənlərdən istifadə qaydalarını nəzərdən keçirmək hüququnu özündə saxlayır, lakin Latestdatabase.com-un belə istifadəni nəzərdən keçirə bilməməsi bu istifadəni qəbul etmir və ya sondaDatabase.com-un hüquqlarından imtina etmir. və ya Məlumatla bağlı hər hansı öhdəliyinizi məhdudlaşdırın. Ən azı 3 günlük bildirişdən sonra istənilən vaxt, Latestdatabase.com, bu Sazişə uyğun olub olmadığınızı müəyyənləşdirmək üçün qeydlərinizi yoxlaya bilər və bu cür auditin aparılması üçün lazım olan bütün qeydləri Latestdatabase.com ya da onun nümayəndələrinə təqdim edəcəksiniz. .

5. Zəmanətdən imtina; Məhdud zəmanət.


MƏLUMAT QİYMƏTLİ "BİLƏCƏK" NƏZƏRİNDƏ TƏQDİM olunur. LATESTDATABASE.COM, DATA'nın korrektə, kompensasiya və ya uyğunluğuna cavab vermir və ya zəmanət vermir, GÖRÜNCƏN SENTABRDA TƏQDİM EDİLMƏDƏN BAXIŞ VERİLİR, ƏMƏLİYYƏTLƏRİ VƏ ƏMƏLİYYƏTLƏRİ YAXIN HAZIRLANIR ÜZRƏ MƏQSƏD ÜÇÜN. 14 GÜNÜZ GÜNÜNÜN DATA TƏKLİFİNDƏN İNFEKT EDƏCƏKDƏN VƏ BUNU DƏSTƏKLƏYƏNLƏRİNİ TƏKLİF EDƏCƏK.COMUNUN HƏR PROBLEMLƏRİ VƏ DATA YAXŞI OLUNMASINA 14 GÜN ƏMƏKDAŞLIĞINI BİLMƏSƏZ.MÜKAFAT VERİLİR ƏLAVƏ DƏYİŞİKLƏR.

6. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması.


5 Bölməsinin son cümləsində göstərilən hallar istisna olmaqla, Latestdatabase.com, ümumilikdə, birbaşa olmasından asılı olmayaraq hər hansı bir iddia, tələb, itki, məsuliyyət, ziyan, xəsarət, xərc və ya xərc üçün məsuliyyət daşımır. , Məlumatın hər hansı bir istifadəsi və ya Latestdatabase.com tərəfindən Razılığın şərtlərinə əməl edilməməsi və ya bu cür ziyanların olub olmaması ilə əlaqədar qismən və ya qismən və ya birbaşa və ya dolayı yolla vurulan xüsusi, təsadüfi, ardıcıl və ya digər zərər. qabaqcadan görüldü və ya Latestdatabase.com-a bu cür ziyanların olma ehtimalı barədə məlumat verilib. Latestdatabase.com-un 5 Bölməsinin son cümləsinə görə verdiyi maksimum məsuliyyət, Latestdatabase.com-un məsuliyyətinə səbəb olan hadisədən əvvəlki 12 ay ərzində Saziş çərçivəsində Latestdatabase.com-a ödədiyiniz məbləğdən çox olmaz.

7. Ən sondatabase.com saytının ödənilməsi.


Zərərsiz Latestdatabase.com, səhmdarları, direktorları, işçiləri, müstəqil podratçılar və agentləri hər hansı bir iddia, tələb, itki, məsuliyyət, ziyan, ziyan dəyəri və ya xərcləri (vəkil haqqı və qanuni xərclər daxil olmaqla) qarşılığını ödəməli, müdafiə etməli və saxlamalısınız. bilavasitə və ya dolayı yolla, ya da Sazişin pozulması və ya qanunların pozulması ilə əlaqədar hərəkətinizdən və ya hərəkətsizliyinizdən yaranır.

8. Xidmətin kəsilməsi.


Siz sondatabase.com mənbələrinin texniki xüsusiyyətini nəzərə alaraq məlumatın verilməsini tələb etdiyini qəbul etsəniz, məlumatların verilməsində müvəqqəti fasilələr yarana biləcəyini və bu cür fasilələrin ən sondatabase.com saytının sizin və ya başqaları üçün məsuliyyət daşımaması ilə nəticələnməyəcəyini qəbul edirsiniz. Latestdatabase.com-a ödəmə öhdəliklərinizi dayandırmır və ya ləğv etmir və ya əvvəlcədən Latestdatabase.com-a ödənilmiş məbləğlərə görə geri qaytarma hüququnu təmin etmir.

9. Sizdən Tapşırıq yoxdur.


Saziş üzrə hüquq və öhdəliklərinizi, son andatabase.com-un əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan hər hansı bir şəxsə və ya şəxsə verə bilməzsiniz, istərsə də qanunla və ya başqa bir şəkildə bu hərəkəti ediləcəkdir.

10. Xitamın əlavə çarəsi.


Hər hansı bir aşkar, təhdid edilmiş və ya faktiki olaraq pozulduğunuz və ya Sazişin pozulmasına görə Latestdatabase.com-a daxil olan bütün digər qanuni hüquq və vasitələrə əlavə olaraq, Latestdatabase.com Sazişi ləğv etmək və məlumatların dərhal qaytarılmasını və ya məhv edilməsini tələb etmək hüququna malikdir. istənilən vaxt Latestdatabase.com, Sazişin tələblərinə tam əməl etmədiyinizə inanır.

11. İdarəetmə hüquq; Hüquq.


Saziş, Queensland Avstraliya dövlətinin qanunları ilə tənzimlənir və bu dövlətin və ya hər hansı digər bir dövlətin qanun ziddiyyətləri prinsiplərini nəzərə almadan tənzimlənir. Razılaşma ilə əlaqədar və ya digər mübahisələr yalnız Brisbane (Queensland) yerləşən əyalətdə və ya federal məhkəmələrdə qaldırılacaq və bu məhkəmələrin müstəsna yurisdiksiyasına təqdim etməyə və hər hansı bir belə məhkəmə iclasının keçiriləcəyi yerə etirazlarınızı qəbul etməyə razılıq verirsiniz. həmin məhkəmələrdə.

12. Faktura olmayan məhsullar üçün ödəniş.


(a) Ödəniş: Bir ödənişin və ya ödənişin alındığı və ödənilməli olduğu müddətdə tətbiq olunan haqq, ödəniş və göndərmə şərtlərinə uyğun olaraq Latestdatabase.com haqqı ödəməyinizə razılaşırsınız. Əldə olunan rüsumlar geri qaytarılmır. Abunə məhsullarına gəldikdə, abunə müddəti razılaşdırılmış müddət üçün qüvvəyə minir, bundan sonra abunə müddəti avtomatik olaraq qeyd olunan yenilənmə müddəti (mövcud olduqda) üçün aktual abunə qiyməti ilə təzələnir.


(b) Təkrarlanan hesablaşma: Bu şərtləri qəbul etməyiniz, son andatabase.com saytına təqdim etdiyiniz kredit / debit kartınızı avtomatik olaraq doldurmaq və abunə məhsullarına gəldikdə, kredit / debet kartı ilə razılaşdırılmış qaydada şarj etməyə davam etmək icazənizdir. abunə müddəti ərzində fasilələrlə. Latestdatabase.com saytını tam və dəqiq hesablama və əlaqə məlumatları ilə təmin etməyə və ödəmə məlumatlarında hər hansı bir dəyişikliyi otuz (30) gün ərzində bu məlumatı yeniləməyə razısınız. Təkrarlanan ödəmə prosesinin uğursuzluğu ödəniş öhdəliklərinizi azad etmir.


(c) Faiz haqqı: Ayda 1.5% dərəcəsi ilə ödəmədiyiniz və ya ödənilməmiş qaydada tətbiq olunan qanunla icazə verilən maksimum dərəcəyə bərabər ola biləcəyiniz hər hansı bir məbləğdə faiz xərcləri olacaqdır. məbləği.

13. Bütün razılaşma; Düzəliş və ya imtina.


Saziş sizinlə Latestdatabase.com saytı arasında bütün anlaşmanı özündə cəmləşdirir və Sazişin mövzusuna dair şifahi və ya yazılı hər hansı bir əvvəlcədən başa düşülən anlaşma və ya razılaşmaları əvəz edir. Müqaviləyə yalnız sizin və Latestdatabase.com tərəfindən imzalanan sənədlə düzəlişlər edilə bilər. Sazişin hər hansı bir pozulmasından imtina, oxşar və ya fərqli bir xarakter daşıyan gələcək pozuntudan imtina sayıla bilməz və imtina edən tərəf tərəfindən imzalanmış yazılı olaraq başqa bir imtina qüvvəyə minmir.

14. İcra; Həmkarlar.


Saziş orijinal, faks və ya elektron şəkildə ötürülən sənəd sənəd formatında tərtib edilə bilər və hər hansı bir sayda əks sənəddə tərtib edilə bilər, hər biri eyni sənədin orijinalı sayılır.