Çəkilən xərclərin ödənilməsinin şərtləri


LATESTDATABASE SİYASƏTİNƏ QARŞI

Ümumi şərtlər
Satınalmada tam geri ödəməyi tələb edin

Bu ümumi şərtlər, bağlandıqları müqavilənin bir hissəsidir ("Saziş") və hər hansı birinizin istifadəsinə tətbiq olunur
Latestdatabase.com və ya onunla əlaqəli Müəssisələr ("Latestdatabase.com") tərəfindən verilmiş marketinq və ya e-poçt məlumatları və ya xidmətləri, məlumat və ya xidmətlər birlikdə "Məlumat" adlandırılır.

Zəhmət olmasa LATESTDATABASE.com verilənlər bazasının satış şərtlərini diqqətlə oxuyun və başa düşün

1. Zəmanətdən imtina; Məhdud zəmanət.

MƏLUMAT QİYMƏTLİ "BİLƏCƏK" NƏZƏRİNDƏ TƏQDİM olunur. LATESTDATABASE.COM, DATA'nın korrektə, kompensasiya və ya uyğunluğuna cavab vermir və ya zəmanət vermir, GÖRÜNCƏN SENTABRDA TƏQDİM EDİLMƏDƏN BAXIŞ VERİLİR, ƏMƏLİYYƏTLƏRİ VƏ ƏMƏLİYYƏTLƏRİ YAXIN HAZIRLANIR ÜZRƏ MƏQSƏD ÜÇÜN. 14 GÜNÜZ GÜNÜNÜN DATA TƏKLİFİNDƏN İNFEKT EDƏCƏKDƏN VƏ BUNU DƏSTƏKLƏYƏNLƏRİNİ TƏKLİF EDƏCƏK.COMUNUN HƏR PROBLEMLƏRİ VƏ DATA YAXŞI OLUNMASINA 14 GÜN ƏMƏKDAŞLIĞINI BİLMƏSƏZ.MÜKAFAT VERİLİR ƏLAVƏ DƏYİŞİKLƏR.

Lisenziyanı qəbul edən:

(a) Siyahıda hər hansı bir səhv aşkarlandığı təqdirdə otuz (14) gün ərzində Lisenziyanı xəbərdar edin;

(b) Lisenziyanın tələblərinə cavab verdiyinə əmin olmaq üçün siyahıdakı məlumatları dərhal əldə etdikdən sonra yoxlayın;

(c) Bu şərtlər qəbul edildikdən sonra Lisenziyalının onlayn ödəmə vasitəsi ilə lisenziya haqqını ödəmək;

(d) Lisenziyan, bu şərtlərin qəbul edildiyi gündən başlayan və bu tarixdən 12 aylıq müddəti bitən 12 aylıq dövr üçün hər hansı bir qanuni məqsəd üçün istədiyi kimi Siyahıdan bir çox hallarda istifadə edin ("Müddət");

e) Siyahıya və içərisindəki detalların digər poçt siyahılarına və ya məlumat bazalarına əlavə edilməməsi və istifadə edilməməsi üçün bütün məqbul addımları atmaq;

(f) Bu siyahıdan silinməsini istəyən Siyahıya daxil olan müəssisələrin adlarının və ünvanlarının bir siyahısını bildikdən dərhal sonra Lisenziyanı verin;

(g) Lisenziyanı istifadə etməsindən birbaşa və ya dolayı yolla yaranan hər hansı bir iddia, hərəkət, tələb və ya ziyana qarşı Lisenziyanı, onun işçilərini, agentləri və podratçılarını kompensasiya etmək və kompensasiya etmək. ;

(h) Lisenziyalaşdırıcının hər hansı bir uğursuzluqla əlaqədar olaraq Lisenziyanıza qarşı ola biləcəyi hər hansı bir hüquqdan imtina etmək;

(i) Lisenziyalaşdırıcının bu şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirməməsi ilə bağlı Lisenziyanıza qarşı başqa cür ola biləcək hər hansı bir hüquqdan imtina etməsi;

(j) Lisenziyanının bu şərtləri pozması nəticəsində Lisenziyalının ziyanlarını (Lisenziyanın Lisenziyanı bu şərtləri pozduğu Lisenziyaya qarşı ola biləcək digər hüquqlarını məhdudlaşdırmadan) ödəməsi. bu şərtlərin həyata keçirilməsində Lisenziyananın çəkdiyi bütün hüquqi xərclərlə birlikdə (kompensasiya əsasında); və

(k) Lisenziat istənilən vaxt bu şərtləri ləğv edərsə, lisenziya haqqının geri qaytarılmasını və ya geri qaytarılmasını tələb etmir. Lisenziya haqqı geri qaytarılmır.

2. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması.Yuxarıdakı 2 Bölməsinin son cümləsində göstərilən hallar istisna olmaqla, Latestdatabase.com ümumi, istərsə tələb, itkisi, məsuliyyəti, ziyanı, xəsarəti, dəyəri və ya xərcləri (ağlabatan vəkil haqları və məhkəmə xərcləri daxil olmaqla) üçün məsuliyyət daşımır. Məlumatın hər hansı bir istifadəsi və ya Latestdatabase.com tərəfindən Sazişin şərtlərinə əməl olunmaması və ya olmaması ilə birbaşa, xüsusi, təsadüfi, ardıcıl və ya digər ziyan. zərərlərin qabaqcadan görüldüyü və ya bu cür ziyanların olma ehtimalı barədə Latestdatabase.com saytına məlumat verilib. Latestdatabase.com-un 1 Bölməsinin son cümləsinə görə verdiyi maksimum məsuliyyət, Latestdatabase.com-un məsuliyyətinə səbəb olan hadisədən əvvəlki 12 ay ərzində Saziş çərçivəsində Latestdatabase.com-a ödədiyiniz məbləğdən çox olmaz.

3. Xidmətin kəsilməsi.


Siz sondatabase.com mənbələrinin texniki xüsusiyyətini nəzərə alaraq məlumatın verilməsini tələb etdiyini qəbul etsəniz, məlumatların verilməsində müvəqqəti fasilələr yarana biləcəyini və bu cür fasilələrin ən sondatabase.com saytının sizin və ya başqaları üçün məsuliyyət daşımaması ilə nəticələnməyəcəyini qəbul edirsiniz. Latestdatabase.com-a ödəmə öhdəliklərinizi dayandırmır və ya ləğv etmir və ya əvvəlcədən Latestdatabase.com-a ödənilmiş məbləğlərə görə geri qaytarma hüququnu təmin etmir.

4. Yüklənmiş verilənlər bazası üçün ödəniş.


(A) Ödəniş: Bir ödənişin və ya ödənişin alındığı və ödənilməli olduğu müddətdə tətbiq olunan haqq, ödəniş və göndərmə şərtlərinə uyğun olaraq Latestdatabase.com haqqını ödəməyinizə razılaşırsınız. Lisenziyalı rüsumlar geri qaytarılmır.

(B) Təkrarlanan hesablama: Bu şərtləri qəbul etməyiniz, son andatabase.com saytına təqdim etdiyiniz kredit / debit kartınızı avtomatik olaraq doldurmaq və abunə məhsullarına gəldikdə, kredit / debet kartını müddət ərzində razılaşdırılmış fasilələrlə doldurmağa davam etmək səlahiyyətinizi təşkil edir. abunə müddəti. Latestdatabase.com saytını tam və dəqiq hesablama və əlaqə məlumatları ilə təmin etməyə və ödəmə məlumatlarında hər hansı bir dəyişikliyi otuz (30) gün ərzində bu məlumatı yeniləməyə razısınız. Təkrarlanan ödəmə prosesinin uğursuzluğu ödəniş öhdəliklərinizi azad etmir.


(C) Faiz ödənişləri: Ayda 1.5% dərəcəsi ilə ödəmədiyiniz və ya ödənilməmiş məbləğdə tətbiq olunan qanunla icazə verilən maksimum dərəcəyə bərabər ola biləcək hər hansı bir ödəniş haqqı olacaq.

5. Bütün razılaşma; Düzəliş və ya imtina.


Saziş sizinlə Latestdatabase.com saytı arasında bütün anlaşmanı özündə cəmləşdirir və Sazişin mövzusuna dair şifahi və ya yazılı hər hansı bir əvvəlcədən başa düşülən anlaşma və ya razılaşmaları əvəz edir. Müqaviləyə yalnız sizin və Latestdatabase.com tərəfindən imzalanan sənədlə düzəlişlər edilə bilər. Sazişin hər hansı bir pozulmasından imtina, oxşar və ya fərqli bir xarakter daşıyan gələcək pozuntudan imtina sayıla bilməz və imtina edən tərəf tərəfindən imzalanmış yazılı olaraq başqa bir imtina qüvvəyə minmir.

6. İcra; Həmkarlar.


Saziş orijinal, faks və ya elektron şəkildə ötürülən sənəd sənəd formatında tərtib edilə bilər və hər hansı bir sayda əks sənəddə tərtib edilə bilər, hər biri eyni sənədin orijinalı sayılır.